HarcCup 2017 to wydarzenie sportowe kierowane do harcerzy i harcerek z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR jak i pozostałych członków organizacji. Podczas tego wydarzenia zostaną zorganizowane zawody sportowe w pięciu konkurencjach takich jak pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, biegi na dystansie 5 km oraz piłka koszykowa. Głównym celem projektu jest pobudzenie dzieci i młodzieży do zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną oraz ma on na celu naukę pracy w grupie poprzez wzięcie udziału w kategoriach grupowych, gdzie wymagany jest kontakt z rówieśnikami. Zwycięscy w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchary. Chcemy, aby zawody, promujące sport i współzawodnictwo, wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń regionalnych, jak i ogólnopolskich.

Zawody sportowe HarcCup 2017 to wydarzenie podczas, którego harcerze i harcerki z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego jak i pozostali członkowie organizacji, będą mogli zmierzyć się wzajemnie o puchar najlepszej sportowo drużyny.

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący członkami ZHR jak i pozostali jej członkowie.

Korzyści które wypływają z przeprowadzenia projektu pokrywają się z celami jakie założył sobie organizator tj.:
- Stworzenie pozytywnego wizerunku harcerzy jako ludzi aktywnych.
- Kształtowanie postawy kulturalnego widza sportowego, zdrowej rywalizacji i współdziałania z zastosowaniem zasady "fair - play".
- Propagowanie zdrowego stylu życia.
- Poprawienie tężyzny fizycznej.
- Naukę pracy w grupie poprzez branie udziału w kategoriach grupowych, gdzie wymagany jest kontakt z rówieśnikami

Podczas przeprowadzania projektu zostaną zorganizowane zawody sportowe w pięciu konkurencjach takich jak pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, biegi na dystansie 5 km oraz piłka koszykowa, gdzie dzieci i młodzież będą miału możliwość zmierzyć się w rywalizacji sportowej, która umacniać będzie w nich postawę zdrowej rywalizacji oraz postawę zdrowego trybu życia.